Cách tạo bản vẽ mới trong phần mềm autocad

Hướng dẫn cách thiết lập bản vẽ mới với autocad Trước khi hướng dẫn các bạn thiết lập bản vẽ mới, thì các bạn cần phải thiết lập giới hạn khổ giấy cho bản vẽ trước. Trên lý thuyết thì có nhiều người hướng dẫn cách sử dụng lệnh MVSETUP để thiết lập bản vẽ[…]