Thiết lập chữ trong đường kích thước autocad

Trong đường đo kích thước của phần mềm autocad thì chữ có tác dụng thể hiện giá trị kích thước chiều dài, bán kính, đường kính…của một đối tượng cụ thể nào đó. Tuy nhiên chữ được thiết lập trong bảng kích thước cũng được thể hiện trên các đường chú thích. Trong bài viết[…]