Cách mở và lưu bản vẽ Autocad theo Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN)

Hướng dẫn Mở và Lưu bản vẽ Autocad đúng chuẩn Việt Nam 1 – Mở một bản vẽ Autocad mới Di chuyển con trỏ chuột lên góc tại màn hình chọn biểu tượng NEW thì xuất hiện hộp thoại SELECT TEMPLATE. Trong hộp thoại đó các bạn tìm và chọn dòng có chữ ACAD rồi[…]