Thiết lập chữ trong đường kích thước autocad

Trong đường đo kích thước của phần mềm autocad thì chữ có tác dụng thể hiện giá trị kích thước chiều dài, bán kính, đường kính…của một đối tượng cụ thể nào đó. Tuy nhiên chữ được thiết lập trong bảng kích thước cũng được thể hiện trên các đường chú thích. Trong bài viết[…]

Cách chuyển bảng excel sang autocad đơn giản chi tiết

Công việc chuyển bảng thống kê từ phần mềm Excel sang Autocad rất đơn giản. Sau khi chèn vào, bạn cũng có thể thay đổi trong bảng tính. Bằng cách dùng trình chỉnh sửa của Table trong chương trình Autocad. Bởi vì chuyển bảng biểu từ Ms Excel chuyển vào Autocad được convert dưới dạng[…]