Quy chế hoạt động

Chính sách quy chế hoạt động tại HPTRAINING

– Công ty TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HPTRAINING được thành lập và kinh doanh dịch vụ đào tạo tin học cho các cá nhân tổ chức có nhu cầu học kiến thức thực tế về lĩnh vực CNTT.

– Với nguồn tài chính 100% của HPTRAINING, đội ngũ nhân sự là các nhân viên của công ty, các đối tác chiến lược của công ty HPTRAINING.

– Phương hoạt động truyền đạt kiến thức thực tế về lĩnh vực công nghệ thông tin, trung tâm không cấp bằng hay chứng chỉ cho khách hàng (học viên).

– Trung tâm tổ chức dạy tại chỗ (Văn phòng làm việc của HPTRAINING) hoặc đến tận nơi khách hàng có nhu cầu.

CHÚNG TÔI CAM KẾT TẤT CẢ HOẠT ĐỘNG TẠI HPTRAINING LÀ HỢP PHÁP

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.