April 10, 2021

Freelance- Không Dễ Như Đa Số Nghĩ

Như các bạn đã biết, Freelance là một hướng đi mang lại lợi nhuận cao trong ngành thiết kế đồ hoạ. Tuy nhiên, đoá không phải là ngành ở nhà phè nhỡn ăn tiền. Đây là một business nghiêm túc và cần bản thân có kỉ luật nghiêm khắc.