Môn học autocad

Tuyệt chiêu dùng lệnh Object Snap

Trong bài viết này các bạn sẽ tìm hiểu về Object Snap trong autocad như: Vị trí, chức năng, cách bật tắt và giải thích các chế độ bắt điểm trong bảng cài đặt.