15/09/2016

Phần mềm

Tổng hợp các phần mềm liên quan đến môn học tại Trung tâm HPTraining. Chúc các bạn học tốt

Tin học văn phòng

Tải về: https://goo.gl/edDGSa

Thiết kế 3Ds Max

Tải về: https://goo.gl/qkLwLs

Thiết kế Sketchup

Thiết kế Autocad

Đồ họa Photoshop

Tải về: https://goo.gl/yuzfxc

Tải về: https://goo.gl/p9x6YL

Đồ họa Coreldraw

Tải về: https://goo.gl/td7kfn

Tải về: https://goo.gl/Zz9tZr

Đồ họa Ai – Illustrator

…..

Tư vấn