Khóa học điêu khắc gỗ JDPAINT tại Hải Phòng

Khóa học điêu khắc gỗ JDPAINT tại Hải Phòng. Giáo viên sẽ hướng dẫn các bạn đi từ những kiến thức cơ bản nhất, cho đến những kiến thức nâng cao, để sau khi học xong thì các bạn hoàn toàn làm chủ hay thành thạo được phần mềm Jdpaint, phục vụ cho thiết kế các mẫu sản phẩm trên gỗ và lập trình gia công trên mãy CNC gỗ.

Tư vấn