Chuyển tới nội dung

Chức năng của Dynamic Input

Giúp ta hiện trước các thông số (như tọa độ, độ dài) của 1 đối tượng trong quá trình vẽ hình.

Vị trí biểu tượng Dynamic Input

Dynamic Input được bố trí phía dưới phần mềm autocad như hình dưới.

Vị trí Dynamic Input khi đã được kích hoạt

Vị trí Dynamic Input khi đã được kích hoạt

Trong trường hợp không thấy biểu tượng chức năng này thì kích vào biểu tượng có 3 dòng kẻ song song / Tích vào chế độ Dynamic Input để kích hoạt thì lúc này sẽ xuất hiện biểu tượng dấu + trên dải công cụ.

Kích vào biểu tượng có 3 dòng kẻ song song / Tích vào chế độ Dynamic Input để kích hoạt thì lúc này sẽ xuất hiện biểu tượng dấu + trên dải công cụ.

Nếu chưa kích hoạt thì làm theo hình dưới

Bật tắt chế độ Dynamic Input

Nhấn vào biểu tượng lệnh phía dưới thanh công cụ để bật tắt chế độ này hoặc nhấn phím tắt F12 trên bàn phím.

Bảng cài đặt Dynamic Input

Kích chuột phải vào biểu tượng Dynamic Input ở thanh công cụ dưới, kích vào Dynamic Input Setting…thì xuất hiện bảng cài đặt Drafting Settings.

Kích chuột phải vào biểu tượng Dynamic Input ở thanh công cụ dưới, kích vào Dynamic Input Setting…thì xuất hiện bảng cài đặt Drafting Settings.

Giải thích thông số trong bảng cài đặt Dynamic Input

Enable Poiter Input: hiển thị trước thông tin tọa độ điểm khi ta thực hiện lệnh vẽ

Enable Dimension Input whre possible: hiển thị trước thông tin chiều dài của đoạn thẳng, trước khi kết thúc lệnh vẽ.

Dynamic Prompts: nhắc nhở thông tin của đối tượng trước khi vẽ sẽ được kích hoạt.

Drafting Tooltip Appearance: kích hộp này sẽ hiện ra bảng cài đặt cho hộp thoại tooltip (như hình dưới)

Drafting Tooltip Appearance: kích hộp này sẽ hiện ra bảng cài đặt cho hộp thoại tooltip (như hình dưới)

Thay đổi màu sắc, kích thước, độ trong suốt hộp thoại Dynamic Input

Trong đó:

Color: thay đổi màu hiển thị của hộp thoại Drafting Tooltip

Size: chỉnh kích cỡ to nhỏ của hộp thoiaj

Transparancy: chỉnh độ trong suốt của hộp thoại

Lưu ý: Nên kích hoạt hộp thoại này để tiện lợi trong việc nắm bắt thông tin các đối tượng giúp vẽ nhanh trong khi triển khai bản vẽ.

Với bài viết này sẽ giúp các bạn phần nào hiểu được về chức  năng của lệnh Dynamic Input trong phần mềm Autocad.

Bài Viết xem Nhiều

Bình Luận Facebook

×

Xác Thực Tài Khoản

Đăng nhập thành công. Đang chuyển hướng ...
Mã Pin bị sai. Xin hãy nhập lại!