Chuyển tới nội dung

Nói đến bảng biểu thì chúng ta nghĩ ngay đến phần mềm Microsoft Office và trong autocad cũng vậy bảng biểu giúp cho các bạn tạo ra các bảng thống kê hay là ghi chú các vật liệu một cách dễ dàng, chuyên nghiệp mà tốn ít thời gian nhất.

Để tạo được bảng biểu trong phần mềm autocad thì chúng ta sử dụng lệnh Table để bật cửa sổ có tên Insert Table ra. (Gõ lệnh Table sau đó Enter sẽ xuất hiện bảng cửa sổ)

Cách tạo table chi tiết trong Autocad

Cách tạo table chi tiết trong Autocad

Giải thích các thông số trong cửa sổ Insert Table

Giải thích các thông số trong bảng biểu

Giải thích các thông số trong bảng biểu

a) Mục Table Style: Giúp cho chúng ta lựa chọn được kiểu bảng biểu

Thiết lập chi tiết các thông số trong bảng biểu

Thiết lập chi tiết các thông số trong bảng biểu

– Mục set current: giúp các bạn thiết lập hay cài đặt style mặc định

– Mục New: Tạo kiểu bảng biểu mới – sau khi chọn new thì chúng ta chọn tiếp continue

  • Select table to start from: giúp các bạn có thể chọn được một số mẫu bảng từ nguồn có sẵn trong phần mềm Autocad.
  • Table direction: Chọn hướng dữ liệu cho bảng biểu (Hướng lên hay là xuống)
  • Cell style: thiết lập kiểu ô trong bảng biểu. để chọn kiểu ô thì các bạn kích chuột trái vào nút mũi tên sổ xuống rồi chọn. Các thiết lập sẽ được hiển thị trực tiếp ngay tại bảng xem trước Cell style preview.
  • General, Text, Border: Thiết lập các thông số về đường nét, màu sắc cho bảng, độ dạy của nét.

– Modify: giúp các bạn thay đổi thông số một bảng đã tạo trước hay có sẵn

b) Insert option:

  • Start from empty table: Chọn bảng trống dựa trên thiết lập thẻ Table style
  • From a data link: Chọn bảng bằng cách chèn nội dung bảng từ file excel sang autocad
  • From object data in the drawing (Data extraction): Chọn bảng từ một nguồn có sẵn

c) Inserttion behavior: cho phép chọn lựa cách thức nhập dữ liệu cho bảng biểu

– Column and row setting: Thông số cài đặt cho cột và hàng (Trong mục này chúng ta có thể vào số hàng, số cột, chiều cao của hàng, chiều rộng của cột, dữ liệu trong các hàng, cột…)

Trong mục này các bạn nhập vào số hàng, số cộ, chiều cao của hàng, chiều cao của cột, dữ liệu trong hàng, cột (Những lựa chọn này ẩn hay hiện phụ thuộc vào tùy chọn tại mục

– Set cell style: thiết lập kiểu ô cho bảng biểu, có 3 lựa chọn

  • Fist row cell style: thiết lập chức năng hàng đầu tiên
  • Second row cell style: thiết lập chức năng hàng thứ 2
  • All other row cell style: thiết lập chức năng các hàng còn lại trong bảng biểu

Trong biểu biểu autocad có 3 thành phần cơ bản

Title: tiêu đề cho bảng biểu

Header: tiêu đề cho mỗi cột

Data: nội dung dữ liệu dưới các tiêu đề cột

Ở trên là các thông số chính và khi nhập dữ liệu cho bảng biểu thì còn rất nhiều tùy chọn mở rộng khác. Có gì không hiểu các bạn có thể comment dưới bài viết thì Thái Linh sẽ tranh thủ trả lời giúp các bạn. Chúc các bạn học tốt.

[wc_divider style=”solid” line=”single” margin_top=”” margin_bottom=”” class=””][/wc_divider]

Nếu các bạn có nhu cầu tham gia một lớp học autocad để rút ngắn quá trình tìm hiểu vui lòng liên hệ:

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

×

Xác Thực Tài Khoản

Đăng nhập thành công. Đang chuyển hướng ...
Mã Pin bị sai. Xin hãy nhập lại!