Chuyển tới nội dung

Bộ phím tắt cơ bản dành cho macbook

Control + Shift + =: Chèn ô

Control + – hoặc Command + –: Xóa ô

Control + k hoặc Command = k: Chèn liên kết

Bộ phím tắt excel cơ bản dành cho macbook

Control + ; Nhập ngày

Command + ; Nhập thời gian

Bộ phím tắt excel cơ bản dành cho macbook

Command + Shift + *: Chỉ chọn các ô hiển thị

Shift + Delete: Chỉ chọn các ô đang hoạt động

Bộ phím tắt excel cơ bản dành cho macbook

Shift + Spacebar: Chọn theo hàng

Control + Spacebar: Chọn theo cột

Bộ phím tắt excel cơ bản dành cho macbook

Control + 9: Ẩn hàng

Control + 0: Ẩn cột

Bộ phím tắt excel cơ bản dành cho macbook

Ctrl + Shift + 9: Bỏ ẩn hàng

Ctrl + Shift + 0: Bổ ẩn cột

Bộ phím tắt excel cơ bản dành cho macbook

Contrl + Page Down hoặc Option + Mũi tên phải: Di chuyển đến trang kế tiếp trong bảng tính

Bộ phím tắt excel cơ bản dành cho macbook

Contrl + Page Up hoặc Option + Mũi tên trái: Di chuyển đến trang trước trong bảng tính

Contrl + Page Up hoặc Option + Mũi tên trái: Di chuyển đến trang trước trong bảng tính

Shift + Ctrl + Command + Enter: Dùng để xuống dòng trong ô

Bộ phím tắt excel cơ bản dành cho macbook

Bạn muốn nâng cao kỹ năng tin học văn phòng? Hãy tham gia khóa học tại Trung tâm Tin học Thái Linh! Chúng tôi chuyên Dạy tin học văn phòng tại Hải Phòng, mang đến cho bạn những kiến thức thực tế và hữu ích nhất. Cùng Thái Linh, bạn sẽ trở thành chuyên gia tin học văn phòng trong thời gian ngắn!

Sau khi nắm vững bộ phím tắt Excel cơ bản này, bạn có thể tìm hiểu thêm về các định dạng file Excel và cách chuyển đổi giữa chúng trong bài viết sau: Định dạng file Excel – Bí quyết chuyển đổi nhanh chóng & hiệu quả!

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

×

Xác Thực Tài Khoản

Đăng nhập thành công. Đang chuyển hướng ...
Mã Pin bị sai. Xin hãy nhập lại!