Bộ phím tắt cơ bản dành cho macbook

Control + Shift + =: Chèn ô

Control + – hoặc Command + –: Xóa ô

Control + k hoặc Command = k: Chèn liên kết

Bộ phím tắt excel cơ bản dành cho macbook

Control + ; Nhập ngày

Command + ; Nhập thời gian

Bộ phím tắt excel cơ bản dành cho macbook

Command + Shift + *: Chỉ chọn các ô hiển thị

Shift + Delete: Chỉ chọn các ô đang hoạt động

Bộ phím tắt excel cơ bản dành cho macbook

Shift + Spacebar: Chọn theo hàng

Control + Spacebar: Chọn theo cột

Bộ phím tắt excel cơ bản dành cho macbook

Control + 9: Ẩn hàng

Control + 0: Ẩn cột

Bộ phím tắt excel cơ bản dành cho macbook

Ctrl + Shift + 9: Bỏ ẩn hàng

Ctrl + Shift + 0: Bổ ẩn cột

Bộ phím tắt excel cơ bản dành cho macbook

Contrl + Page Down hoặc Option + Mũi tên phải: Di chuyển đến trang kế tiếp trong bảng tính

Bộ phím tắt excel cơ bản dành cho macbook

Contrl + Page Up hoặc Option + Mũi tên trái: Di chuyển đến trang trước trong bảng tính

Contrl + Page Up hoặc Option + Mũi tên trái: Di chuyển đến trang trước trong bảng tính

Shift + Ctrl + Command + Enter: Dùng để xuống dòng trong ô

Bộ phím tắt excel cơ bản dành cho macbook

Tất cả có trong khóa học tin văn phòng tại trung tâm

Trung tâm đào tạo tin học Thái Linh
Địa chỉ: 19E/132 An Đà, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng
Hotline: 097 107 52 12

Khóa học có thể bạn quan tâm:

Dạy tin học văn phòng tại Hải Phòng

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT