Chuyển tới nội dung

Hôm nay Thái Linh tiếp tục viết một bài nói về thủ thuật cách sử dụng Interface trong phần mềm Autocad. Với thủ thuật này hi vọng sẽ có ích cho anh chị em trong công việc.

Vị trí của nhóm interfacebook trong autocad

Vị trí của nhóm interfacebook trong autocad

Vị trí của Interface: Nhóm interface được bố trí trong menu view của phần mềm Autocad

Chức năng: giúp các bạn tạo ra nhiều khung nhìn để dễ quản lý hơn trong quá trình làm việc với phần mềm autocad.

  • Switch Windows: mở nhanh bản vẽ được chọn trong danh sách trổ xuống
  • File Tabs: tắt và bật chức năng mở nhiều tabs bản vẽ cùng 1 lúc trong phần mềm
  • Tile Horizontally: sắp xếp các bản vẽ trong 1 khung nhìn theo phương nằm ngang
  • Tile Vertically: sắp xếp các bản vẽ trong 1 khung nhìn theo phương thẳng đứng
  • Cascade: sắp xếp các bản vẽ dưới dạng lớp xếp

Bài viết có thể bạn quan tâm:

 

bình Luận Facebook

×

Xác Thực Tài Khoản

Đăng nhập thành công. Đang chuyển hướng ...
Mã Pin bị sai. Xin hãy nhập lại!