Chuyển tới nội dung

Trong bài học ngày hôm trước thì Trung tâm dạy autocad tại Hải Phòng – Thái Linh đã hướng dẫn cho tất cả các bạn cách sử dụng thanh Ribbon rồi. Tiếp theo hôm nay chúng ta sẽ cùng với nhau tìm hiểu về thanh Commnet Bar. Vị trí của thanh này luôn nằm dưới cùng của phần mềm Autocad.

Thủ thuật sử dụng thanh Comment Bar

Thủ thuật sử dụng thanh Comment Bar

Chức năng của thanh Comment Bar

Khi các bạn thao tác trên màn hình model làm việc của phần mềm Autocad, thì ở dưới cùng sẽ có một thanh Comment Bar, thanh này giúp cho các bạn biết được các phím tắt hay gợi ý các thao tác tiếp theo của lệnh đang sử dụng đó. Từ phần gợi ý đó các bạn sẽ biết là bước tiếp theo mình sẽ làm cái gì với lệnh đó.

Khi các bạn nhập lệnh vào thì thanh này sẽ lưu trữ các bước mới làm để các bạn có thể biết được là mình đã làm với những thao tác nào. Nên nếu các bạn hiểu được cách sử dụng của thanh Comment Bar thì sẽ làm việc dễ hơn với Autocad.

Cách thay đổi vị trí mặc định của thanh Comment Bar

Để di chuyển vị trí của thanh này thì các bạn chỉ cần di chuyển co trỏ chuột đến vị trí các dấu chấm. Sau đso các bạn giữ chuột và di chuột một vị trí mới khác, kết thúc thì bỏ chuột trái.

Cách bật tắt thanh Comment Bar

Phím tắt bật tắt thanh này là CTRL + 9, hoặc các bạn có thể tắt bằng cách nhấn dấu X ở cuối thanh đó.

Xem lại lịch sử các lệnh cũ đã thực hiện

Di chuột và nhấn vào mũi tên ở cuối thanh này thì lịch sử các dòng lệnh cũ sẽ hiện ra, giúp các bạn dễ dàng xem được  các lệnh đã sử dụng.

Xem thêm bài viết khác liên quan:

bình Luận Facebook

×

Xác Thực Tài Khoản

Đăng nhập thành công. Đang chuyển hướng ...
Mã Pin bị sai. Xin hãy nhập lại!