Chuyển tới nội dung

Trước khi hướng dẫn các bạn thiết lập bản vẽ mới, thì các bạn cần phải thiết lập giới hạn khổ giấy cho bản vẽ trước. Trên lý thuyết thì có nhiều người hướng dẫn cách sử dụng lệnh MVSETUP để thiết lập bản vẽ mới. Tuy nhiên lệnh này rất ít được sử dụng trong công việc thực tế vì khi chúng ta sử dụng bản vẽ có nhiều tỉ lệ thì lại có nhiều hạn chế. Do đó trong bài hướng dẫn này chúng ta sẽ được học tạo dựng bản vẽ autocad mới với lệnh STARTUP

Bước 1: Trên màn hình chúng ta gõ lệnh Startup sau đó Enter, Sau khi Enter các bạn để ý dưới dòng lệnh có thông báo sau: Startup Enter new value for startup <3>, Các bạn nhập vào giá là số 1Enter.

Bước 2: Các bạn nhấn tổ hợp phím Ctrl + N để mở một cửa sổ tạo bản vẽ mới Create New Drawing thì xuất hiện một cửa sổ có 3 lựa chọn sau:

  • Start from Scratch: Giúp chúng ta thiết lập đơn vị cho bản vẽ (Metric)
  • Use a Template: Giúp chúng ta tạo dựng một bản vẽ mới từ các mẫu thông số có sẵn tuy nhiên thường thì chúng ta không sử dụng chức năng này
  • Use a Wizard: Giúp chúng ta thiết lập các tùy chọn dựa vào các gợi ý có sẵn của phần mềm, đây là chức năng mà chúng ta hay dùng trong thực tế.

Bước 3: Chúng ta chọn Use a wizard thì xuất hiện các tùy chọn sau:

  • Advanced Setup: Đây là chức năng để thiết lập chi tiết các thông số
  • Quick Setup: Đây là chức năng để cài đặt nhanh các thông số và phần mềm sẽ đưa ra các lựa chọn chính hay quan trọng nhất để cài đặt.

Bước 4: Và chúng ta chọn vào Advanced setup trong 2 tùy chọn trên thì trong đó:

Tab Unit: Chúng ta lựa chọn đơn vị cho bản vẽ autocad là Decimal

Tab Precision: Lựa chọn cách làm tròn bao nhiêu số sau dấu phẩy, riêng mình thì làm về kiến trúc nên mình chọn giá trị là số 0. Rồi click Next để tiếp tục cài đặt các thông số khác.

Tab Angle: Chọn Decimal Degrees

Tab Precision: Chọn giá trị tương tự trên là số 0 rồi nhấn next để tiếp tục cài đặt

Tab Angle Measure: Chọn hướng đo góc là Eastnext để tiếp tục

Tab Angle Direction: Chọn chiều đo của góc là Counter Clockwise, Click Next để sang cài đặt tiếp theo.

Tab Area: Xác định giới hạn cho khổ giấy

  • Width: Giới hạn chiêu cao khổ giấy
  • Length: Giới hạn chiều dài khổ giấy

Cuối cùng thì chúng ta chọn Finish để kết thúc cửa sổ.

Bước 5: Tiếp tục chúng ta tạo khung bản vẽ mới

  • Để có khung bản vẽ mới thì chúng ta vẽ một hình chữ nhật với lệnh REC rồi Enter
  • Để gán gốc tọa độ làm góc định vị hình chữ nhật chúng ta nhập vào bàn phím là số 0 sau đó nhấn Tab tiếp tục nhập số 0Enter.
  • Để nhập kích thước hình chữ nhật vào bàn phím: 297 => Tab => 201 => Enter vậy là xong

Thông tin liên hệ học autocad:

Các bài viết khác liên quan đến cách sử dụng autocad:

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

×

Xác Thực Tài Khoản

Đăng nhập thành công. Đang chuyển hướng ...
Mã Pin bị sai. Xin hãy nhập lại!