Chuyển tới nội dung

Trong bài viết này thì trung tâm đào tạo autocad Thái Linh sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng chế độ bắt điểm trong autocad một cách chi tiết nhất.

Vị trí Object Snap

Biểu tượng lệnh Object Snap được bố trí ngay ở phía dưới phần mềm Autocad như hình dưới, biểu tượng hình vuông.

Biểu tượng lệnh Object Snap được bố trí ngay ở phía dưới phần mềm Autocad như hình dưới, biểu tượng hình vuông.

Vị trí Object Snap trong Autocad

– Chức năng công cụ OS

Giúp các bạn bắt điểm giữa các hình vẽ với nhau một cách dễ dàng nhất

Cách bật tắt chế độ Object Snap

Để bật tắt chế độ này thì các bạn sử dụng phím tắt F3

Để bật tắt chế độ này thì các bạn sử dụng phím tắt F3

Để bật tắt chế độ này thì các bạn sử dụng phím tắt F3

– Giải thích các chế độ bắt điểm cơ bản trong bảng hiệu chỉnh

Có 2 cách để kích hoạt bảng hiệu chỉnh chế độ này:

Cách 1: nhấn vào mũi tên bên cạnh biểu tượng hình vuông và nhấn vào dòng Object Snap Setting…thì xuất hiện bảng hiệu chỉnh

Cách 2: nhấn phím tắt OS trên bàn phím và nhấn Enter để vào bảng hiệu chỉnh này.

- Giải thích các chế độ bắt điểm cơ bản trong bảng hiệu chỉnh

Các chế độ bắt điểm lệnh Object Snap

Endpoint: Điểm cuối

Midpoint: Điểm giữa

Center: Điểm tâm

Node: Điểm nút bất kỳ

Quadrant: Các điểm ¼ hình tròn

Apprent intersection: Điểm giao nhau trong chế độ Autocad 3D

Intersection: Điểm giao giữa các đường

Parallel: Điểm song song

Extension: Điểm kéo dài

Insertion: Điểm chèn

Perpendicular: Bắt điểm đường vuông góc

Tangent: Điểm tiếp tuyến với đường tròn

Nearest: Điểm gần nhất

– Khi làm việc thì các bạn nên bật tất cả chế độ bắt điểm, còn khi bắt tiếp tuyến thì nên tắt hết và dùng duy nhất chế độ Tangent (tiếp tuyến).

BÀI VIẾT XEM NHIỀU

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

×

Xác Thực Tài Khoản

Đăng nhập thành công. Đang chuyển hướng ...
Mã Pin bị sai. Xin hãy nhập lại!