Chuyển tới nội dung

Trong đường đo kích thước của phần mềm autocad thì chữ có tác dụng thể hiện giá trị kích thước chiều dài, bán kính, đường kính…của một đối tượng cụ thể nào đó. Tuy nhiên chữ được thiết lập trong bảng kích thước cũng được thể hiện trên các đường chú thích. Trong bài viết này thì mình sẽ hướng dẫn cách thiết lập chức năng TEXT trong hộp thoại Modify Dimension Style một cách chi tiết nhất. Ở trong bảng thiết lập kích thước thì có 2 tab (Text – Fit), đây là 2 tab dùng để thiết lập tất cả những thông số liên quan đến chữ trong đường đo kích thước.

Thiết lập các thông số trong tab text:

– Text appearance

Text style: chọn các kiểu chữ đã được thiết lập trong hộp thoại text style

Text color: thiết lập màu sắc cho chữ, thông thường chúng ta chọn layer vì màu sắc được định dạng trong một layer chữ.

Fill color: thiết lập màu nền cho chữ, chúng ta nên chọn background để màu nền của chữ trùng với màu nền của model.

Text height: chiều cao của chữ, trong bản vẽ kỹ thuật thì chúng ta có thể sử dụng một trong 2 chiều cao của chữ đó là 2.2 hoặc 2.5 mm.

Draw frame around text: tạo khung đường viền xung quanh chữ, chức năng này không nên sử dụng bởi vì khi sử dụng sẽ làm rối bản vẽ, làm cho bản vẽ khó nhìn hơn rất là nhiều.

– Text Placement

Vertical: thiết lập vị trí của chữ so với phương thẳng đứng, ở đây nên chọn above để chữ luôn nằm trên đường đo kích thước nằm ngang.

Horizontal: thiết lập vị trí hay phương của chữ so với phương nằm ngang, ở đây nên chọn centered để cho chữ luôn nằm giữa 2 đường thằng đứng.

View direction: thiết lập phương chữ, chọn left to right để cho chữ luôn có hướng từ trái qua so với phương nằm ngang và dưới lên so với phương thẳng đứng.

Offset from dim line: thiết lập khoảng cách từ chân chữ đến đường nằm ngang, thường thì chúng ta nên để 1 hoặc 1.2 mm.

– Text Alignment: Thiết lập hay điều chính hướng

Horizontal: Luôn để chữ nằm ngang

Aligned with dimension line: chữ được đặt song song với đường đo kích thước nằm ngang.

ISO Standard: khi chữ nằm trong 2 đường thẳng đứng thì chữ luôn song song với đường  nằm ngang, và khi chữ nằm ngoài đường đo kích thước thì chữ sẽ nằm ngang và có thể di chuyển bất kỳ vị trí nào.

Thiết lập các thông số trong tab Fit:

– Fit Options

Thẻ này giúp chúng ta biết được, khi đủ chỗ trống thì chữ và đường kích thước sẽ được đặt theo đúng các thiết lập trong các mục ở tab text. Khi không đủ chỗ trống thì chữ và đường kích thước sẽ được thiết lập theo các quy định sau:

Either the text or the arrows whichever fits best:

Khi khoảng trống giữa 2 đường gióng đủ để chứa chữ và mũi tên của đường nằm ngang thì chữ và mũi tên sẽ luôn nằm giữa  2 đường gióng. Khi khoảng trống chỉ đủ cho chữ thì mũi tên của đường nằm ngang sẽ nằm phía ngoài 2 đường giống. Khi không đủ khoảng trống cho chữ thì chữ sẽ được đặt phía ngoài 2 đường gióng đó.

Arrows:

Khi khoảng trống giữa 2 đường gióng đủ để chứa chữ và mũi tên của đường nằm ngang thì chữ và mũi tên sẽ luôn nằm giữa  2 đường gióng. Khi đủ khoảng trống cho mũi tên thì chữ sẽ đặt phía ngoài 2 đường gióng. Khi không đủ khoảng trống cho mũi tên thì cả chữ và mũi tên sẽ được đặt phía ngoài 2 đường gióng.

Text:

Khi khoảng trống giữa 2 đường gióng đủ để chứa chữ và mũi tên của đường nằm ngang thì chữ và mũi tên sẽ luôn nằm giữa  2 đường gióng. Khi đủ khoảng trống cho mũi tên thì chữ sẽ đặt phía trong 2 đường gióng và mũi tên sẽ được để ra phía ngoài. Khi không đủ khoảng trống cho chữ thì cả chữ và mũi tên sẽ được đặt phía ngoài 2 đường gióng.

Both text and arrouws: khi không đủ khoảng trống cho 2 mũi tên 2 bên và chữ thì mũi tên và chữ sẽ để ra phía ngoài 2 đường gióng.

Always keep text between ext lines: cho dù khoảng trống đủ hay không đủ cho mũi tên và chữ thì mũi tên và chữ luôn đặt giữa 2 đường gióng thẳng đúng, các bạn nên chọn chức năng này.

Suppress arrows if they don’t fit inside the extension lines: khi không đủ khoảng trống cho 2 mũi tên thì 2 mũi tên sẽ không được thể hiện khi đo kích thước.

– Text Placement

Quy định của chữ số khi chúng được di chuyển ra ngoài khỏi vị trí ban đầu.

Beside the dimension line: để bên cạnh đường gióng thẳng đứng

Over the dimension line, with a leader: để ra ngoài đường gióng kèm theo mũi tên đường dẫn.

Over the dimension line, without a leader: để ra ngoài đường kích thước mà không có mũi tên đường dẫn kèm theo, nên chọn chức năng này.

– Scale for Dimension Features

Annotation: kích thước của chữ số sẽ được nhân theo tỉ lệ của bản vẽ

Use overall scale of: kích thước của chữ số sẽ được thiết lập riêng cho từng loại tỉ lệ và không nên dùng vì khó quản lý bản vẽ và thủ công.

Scale dimensions to layout (paper space): được dùng trong layout

Fine Tuning: thiết lập các thuộc tính lựa chọn bổ sung cho chữ số

Place text manually when dimensioning: sau mỗi lần đo kích thước thì vị trí của chữ số có thể được thiết lập tùy chỉnh, không theo mặc định.

Always draw dim line between ext lines: luôn vẽ đường đo kích thước nằm giữa 2 đường gióng thẳng đứng.

Các bạn có thể tham khảo các thống số tab Fit dưới đây

Qua bài viết này thì chúng tôi đã giúp cho các bạn phần nào đó hiểu rõ hơn về cách thiết lập các chữ số trong đường đo kích thước. Chúc các bạn học tập tốt, nếu bài viết có ích thì vui lòng chia sẻ để cho mọi người cùng học. Thanks

Tất cả kiến thức trên sẽ có trong khóa học autocad tại Hải Phòng do Thái Linh tổ chức đào tạo

Bình Luận Facebook

×

Xác Thực Tài Khoản

Đăng nhập thành công. Đang chuyển hướng ...
Mã Pin bị sai. Xin hãy nhập lại!