Chuyển tới nội dung

1 – Mở một bản vẽ Autocad mới

Tạo bản vẽ autocad mới theo chuẩn Việt Nam

Tạo bản vẽ autocad mới theo chuẩn Việt Nam

Mở bản vẽ Autocad theo TCVN

Mở bản vẽ Autocad theo TCVN

Di chuyển con trỏ chuột lên góc tại màn hình chọn biểu tượng NEW thì xuất hiện hộp thoại SELECT TEMPLATE. Trong hộp thoại đó các bạn tìm và chọn dòng có chữ ACAD rồi nhấn OPEN, lúc này bản vẽ mới sẽ được tạo ra.

2 – Cách lưu bản vẽ

Cách lưu bản vẽ theo chuẩn

Cách lưu bản vẽ theo chuẩn

Di chuyển lên góc trái phía trên màn hình, chọn biểu tượng logo Autocad / Chọn Save As/ Chọn Drawing thì xuất hiện hộp thoại có tên Save Drawing As.

File Name: Đặt tên cho bản vẽ đó

Files Of Type: Chọn phiên bản của Autocad, nên chọn kiểu Autocad 2004/LT2004 Drawing (*DWG), mục đích để những ai sử dụng phiên bản Autocad đời thấp hơn thì đều có thể mở được file Autocad đó. Cuối cùng nhấn Save để kết thúc.

Xem thêm bài viết liên quan: Xử lý hiện tượng giật lag khi sử dụng Autocad

bình Luận Facebook

×

Xác Thực Tài Khoản

Đăng nhập thành công. Đang chuyển hướng ...
Mã Pin bị sai. Xin hãy nhập lại!