Shift + Mũi tên bên phải: Chọn một ký tự phía sau

Shift + Mũi tên bên trái: Chọn một ký tự phía trước

Shift + Mũi tên bên trên: Chọn một hàng phía trên

Shift + Mũi tên bên dưới: Chọn một hàng phía dưới

Shift + F10: Hiển thị menu chuột phải của đối tượng

Shift + Tab: Di chuyển đến mục đã chọn / nhóm đã chọn phía trước

Shift + F2: Sao chép văn bản

Shift + F3:Thực hiển chuyển đối ký tự hoa thành kí tự thường

Shift + F4: Lặp lại hành động của lệnh Find, Goto

Shift + F5: Di chuyển đến vị trí thay đổi mới nhất trong văn bản

Shift + F6: Di chuyển đến Panel hoặc Frame liền kề phía trước

Shift + F7: Thực hiện lệnh tìm từ đồng nghĩa

Shift + F8: Thu gọn vùng chọn

Shift + F9: Chuyển đổi qua lại giữa đoạn mã và kết quả của một trường trong văn bản

Shift + F10: Hiển thị menu chuột phải trên các đối tượng

Shift + F11: Di chuyển đến trường liền kề phía trước

Shift + F12: Lưu tài liệu (Giống với phím tắt Ctrl + S)

Giữ Shift + Các phím mũi tên: Thực hiện chọn nội dung của các ô

Trọn bộ 60 Phím tắt xịn cho Word chỉ với Alt và Shift

Trọn bộ 60 Phím tắt xịn cho Word chỉ với Alt và Shift

Backspace: Thực hiện xóa 1 kí tự phía trước

Delete: Xóa 1 kí tự phái sau hoặc xóa đối tượng đang bôi đen

Enter: Thực hiện lệnh (Rất hay dùng)

Tab: Di chuyển đến mục chọn / nhóm chọn tiếp theo

Home: Lên đầu văn bản

End: Xuống cuối văn bản

Esc: Thoát

Alt + F10: Khởi động menu lệnh

Mũi tên lên: Lên trên một dòng

Mũi tên xuống: Xuống dưới 1 dòng

Mũi tên sang trái: Di chuyển dấu nháy về phía trước 1 kí tự

Mũi tên sang phải: Di chuyển dấu nháy về phía sau 1 kí tự

F1: Trợ giúp

F2: Di chuyển văn bản hoặc hình ảnh bằng cách chọn hình ảnh, nhấn F2, kích chuột vào nơi bạn muốn di chuyển đến và nhấn Enter

F3: Chèn text tự động (giống với chức năng insert > Autotexxt trong word)

F4: Lặp lại hành động sau cùng

F5: Thực hiện lệnh Goto

F6: Di chuyển đến Panel hoặc Frame kế tiếp

F7: Thực hiện lệnh kiểm tra chính tả

F8: Mở rộng vùng chọn

F9: Cập nhật cho những trường đã chọn

F10: Kích hoạt menu lệnh

F11: Di chuyển đến trường kế tiếp

F12: Lệnh lưu tài liệu với tên khác (giống với chức năng Save As…)

Alt + Spacebar: Hiển thị menu hệ thống

Alt + ký thực gạch chân: Thực hiện chọn hoặc bỏ chọn những mục đó

Alt + Mũi tên xuống: Hiển thị danh sách của danh sách đổ xuống

Alt + Home: Về ô đầu tiên của dòng hiện tại

Alt + End: Về ô cuối cùng của dòng hiện tại

Alt + F1: Di chuyển đến trường kế tiếp

Alt + Pageup: Về ô đầu tiên của cột

Alt + Pagedown: Về ô cuối cùng của cột

Alt + F3: Tạo một từ tự động cho từ đang chọn

Alt + F4: Đóng của sổ Word

Alt + F5: Phục hổi kích thước cửa số

Alt + F7: Tìm lỗi chính tả và ngữ pháp trong văn bản

Alt + F8: Lệnh chạy một macro

Alt + F9: Chuyển đổi giữa mã lệnh và kết quả của tất cả các trường

Alt + F10: Phóng to của sổ văn bản Word

Alt + F11: Hiển thị cửa sổ lệnh Visual Basic

Alt + Shift + F1: Di chuyển đến trường phía trước

Alt + Shift + F2: Lưu lại văn bản giống Ctrl + S

Alt + Shift + F9: Chạy lệnh Goto Button hoặc MacroButton từ kết quả của những trường trong văn bản

Alt + Shift + F11: Hiện mã lệnh

[wc_divider style=”solid” line=”single” margin_top=”” margin_bottom=”” class=””][/wc_divider]

Khóa học tin văn phòng hiện có:

Đào tạo tin học văn phòng Hải Phòng

[wc_divider style=”solid” line=”single” margin_top=”” margin_bottom=”” class=””][/wc_divider]

Thông tin liên hệ:

Trung tâm đào tạo tin học Thái Linh
Địa chỉ: 19E/132 An Đà, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng
Hotline: 
097 107 52 12

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT