Trọn bộ 60 Phím tắt xịn cho Word chỉ với Alt và Shift

60 Phím tắt word đơn giản nên học

Shift + Mũi tên bên phải: Chọn một ký tự phía sau

Shift + Mũi tên bên trái: Chọn một ký tự phía trước

Shift + Mũi tên bên trên: Chọn một hàng phía trên

Shift + Mũi tên bên dưới: Chọn một hàng phía dưới

Shift + F10: Hiển thị menu chuột phải của đối tượng

Shift + Tab: Di chuyển đến mục đã chọn / nhóm đã chọn phía trước

Shift + F2: Sao chép văn bản

Shift + F3:Thực hiển chuyển đối ký tự hoa thành kí tự thường

Shift + F4: Lặp lại hành động của lệnh Find, Goto

Shift + F5: Di chuyển đến vị trí thay đổi mới nhất trong văn bản

Shift + F6: Di chuyển đến Panel hoặc Frame liền kề phía trước

Shift + F7: Thực hiện lệnh tìm từ đồng nghĩa

Shift + F8: Thu gọn vùng chọn

Shift + F9: Chuyển đổi qua lại giữa đoạn mã và kết quả của một trường trong văn bản

Shift + F10: Hiển thị menu chuột phải trên các đối tượng

Shift + F11: Di chuyển đến trường liền kề phía trước

Shift + F12: Lưu tài liệu (Giống với phím tắt Ctrl + S)

Giữ Shift + Các phím mũi tên: Thực hiện chọn nội dung của các ô

Trọn bộ 60 Phím tắt xịn cho Word chỉ với Alt và Shift

Trọn bộ 60 Phím tắt xịn cho Word chỉ với Alt và Shift

Backspace: Thực hiện xóa 1 kí tự phía trước

Delete: Xóa 1 kí tự phái sau hoặc xóa đối tượng đang bôi đen

Enter: Thực hiện lệnh (Rất hay dùng)

Tab: Di chuyển đến mục chọn / nhóm chọn tiếp theo

Home: Lên đầu văn bản

End: Xuống cuối văn bản

Esc: Thoát

Alt + F10: Khởi động menu lệnh

Mũi tên lên: Lên trên một dòng

Mũi tên xuống: Xuống dưới 1 dòng

Mũi tên sang trái: Di chuyển dấu nháy về phía trước 1 kí tự

Mũi tên sang phải: Di chuyển dấu nháy về phía sau 1 kí tự

F1: Trợ giúp

F2: Di chuyển văn bản hoặc hình ảnh bằng cách chọn hình ảnh, nhấn F2, kích chuột vào nơi bạn muốn di chuyển đến và nhấn Enter

F3: Chèn text tự động (giống với chức năng insert > Autotexxt trong word)

F4: Lặp lại hành động sau cùng

F5: Thực hiện lệnh Goto

F6: Di chuyển đến Panel hoặc Frame kế tiếp

F7: Thực hiện lệnh kiểm tra chính tả

F8: Mở rộng vùng chọn

F9: Cập nhật cho những trường đã chọn

F10: Kích hoạt menu lệnh

F11: Di chuyển đến trường kế tiếp

F12: Lệnh lưu tài liệu với tên khác (giống với chức năng Save As…)

Alt + Spacebar: Hiển thị menu hệ thống

Alt + ký thực gạch chân: Thực hiện chọn hoặc bỏ chọn những mục đó

Alt + Mũi tên xuống: Hiển thị danh sách của danh sách đổ xuống

Alt + Home: Về ô đầu tiên của dòng hiện tại

Alt + End: Về ô cuối cùng của dòng hiện tại

Alt + F1: Di chuyển đến trường kế tiếp

Alt + Pageup: Về ô đầu tiên của cột

Alt + Pagedown: Về ô cuối cùng của cột

Alt + F3: Tạo một từ tự động cho từ đang chọn

Alt + F4: Đóng của sổ Word

Alt + F5: Phục hổi kích thước cửa số

Alt + F7: Tìm lỗi chính tả và ngữ pháp trong văn bản

Alt + F8: Lệnh chạy một macro

Alt + F9: Chuyển đổi giữa mã lệnh và kết quả của tất cả các trường

Alt + F10: Phóng to của sổ văn bản Word

Alt + F11: Hiển thị cửa sổ lệnh Visual Basic

Alt + Shift + F1: Di chuyển đến trường phía trước

Alt + Shift + F2: Lưu lại văn bản giống Ctrl + S

Alt + Shift + F9: Chạy lệnh Goto Button hoặc MacroButton từ kết quả của những trường trong văn bản

Alt + Shift + F11: Hiện mã lệnh


Các khóa học tin văn phòng hiện có:

Đào tạo tin học văn phòng Hải Phòng

Khóa học tin văn phòng cơ bản Hải Phòng

Khóa học tin văn phòng nâng cao Hải Phòng


Các khóa học khác xem tại đây:

Đào tạo tin học Hải Phòng

Thông tin liên hệ:

Trung tâm đào tạo tin học HPTraining
Địa chỉ: 47/126 An Đà, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng
Hotline: 
097 107 52 12

 

Tư vấn