Môn học thiết kế đồ họa

Hiểu về thiết kế đồ họa (graphic design) sao cho đúng?

Graphic Design là sự truyền thông bằng những hình ảnh thích hợp. Graphic design có định hướng, có mục đích, có thông điệp để truyền tải. Nó là sự kết hợp giữa các công cụ như photoshop, software, AI để tạo ra những hình ảnh đẹp nhằm truyền tải thông điệp tới khách hàng.